SHAKERS, wie zijn dat ?....

 

 

 

 

SHAKER meubelen zijn een product van de SHAKERS, een religieuze gemeenschap die van 1780 tot midden vorige eeuw in de Verenigde Staten heeft bestaan. De SHAKERS vormden zelf voorzienende communes waarin het bezit werd gedeeld. Zij gingen uit van gelijkwaardigheid van man en vrouw – broeder en zuster waren aanspreektitels - waren tegen slavernij, waren strikt celibatair en tenslotte pacifisten.

Arbeid had in hun geloofsbeleving een belangrijke rol. Iedere SHAKER had de plicht naar zijn of haar beste vermogen te arbeiden en de producten van die arbeid en de kennis daarvan te delen met andere leden van de gemeenschap. Producten werden puur functioneel gezien, nutteloze versieringen (in de meubelmakerij bij voorbeeld houtsnijwerk en fineerinleg) werden gemeden. Gezocht  werd naar de meest productieve ‘goddelijke’ vorm.

De SHAKERS staan te boek als uitvinders van onder meer de cirkelzaag (op aangeven van een spinster naar analogie van het spinnewiel), de stalen pen als opvolger van de ganzenveer, de brede bezem (effectiever dan de ronde). Hun landbouw- en veeteeltbedrijven hebben bijgedragen aan verbeterde teelt, zaadveredeling en de innovatie van landbouwwerktuigen.

De bloeiperiode was van 1790 tot 1850 met zo’n 15 tal SHAKER gemeenschappen in het oosten en midden van de Verenigde Staten met ruim 4000 broeders en zusters. Met de opkomst van de industriële revolutie verloren de communes terrein en aantrekkingskracht. Het celibaat droeg uiteraard ook niet bij aan de continuďteit van de gemeenschappen.

De naam SHAKERS verwijst naar de gebedsbijeenkomsten waarbij de broeders en zusters door zang en dans soms in trance raakten. Navrant genoeg is het meest bekende SHAKER meubel de schommelstoel. De SHAKER  meubelstijl is een inspiratiebron geweest voor met name de Scandinavische meubelstijl.

 

voor meer informatie over de Shakers zie links